Els Vercauteren

Systeemtherapeute

Systeemtherapie

Als systeemtherapeut probeer ik de klachten in een ruimer perspectief te plaatsen, waar ook veel ruimte gemaakt wordt voor de positieve aspecten. Op zoek gaan naar krachtbronnen, dingen die nog wel werken. Om vanuit die kennis op een andere manier met de moeilijkheden om te kunnen gaan. Om vanuit die positieve dingen terug sterker te worden en terug meer zicht te krijgen op je eigen wensen, verlangens.

Dit kan in de vorm van individuele therapie, maar kan evenzeer in de vorm van gezinstherapie, relatietherapie... Het belangrijkste is dat de cliënt er zich goed bij voelt en dat het past bij de hulpvraag. Samen met cliënten ga ik na hoe de hulpvraag het beste wordt behandeld.

Kinderen en jongeren

Bij kinderen probeer ik, al tekenend, pratend, spelend te werken. Kinderen hun verhaal te laten vertellen op hun eigen creatieve manier. Samen met het kind ga ik dan, nog steeds spelend, aan de slag met dit verhaal. Op die manier krijgen ook kinderen de kans om hun moeilijkheden te vertellen en kan er, samen met hen, gezocht worden naar manieren om met die moeilijkheden om te gaan. Ook jongeren probeer ik op verhaal te laten komen. Dit kan door gesprekken zijn, maar ook door allerlei andere technieken. Bij kinderen en jongeren vind ik het wel zeer belangrijk dat er communicatie blijft met de ouders. Dat ouders af en toe mee uitgenodigd worden om te luisteren naar hun kinderen en de moeilijkheden die zij ervaren. Deze uitwisseling gebeurt wel steeds in samenspraak met het kind of de jongere.

Volwassenen

Ook volwassenen zien soms geen uitweg meer. Soms kan je overweldigd worden door allerlei gevoelens, zoals verwarring, boosheid, verdriet… Door erover te praten, terug te kijken naar het verleden, te kijken naar de omgeving waar je deel van uitmaakt en wat er daar allemaal speelt, door ook hier te zien wat er nog wel loopt… probeer ik, samen met de betrokken persoon alles terug op een rijtje te zetten. Op die manier krijg je terug wat zicht op je eigen leven, op wat er nog allemaal doorweegt, welke dingen er allemaal nog van invloed zijn op je leven… Door die duidelijkheid krijg je ook terug zicht op de dingen die anders kunnen, de kansen die er nog liggen, wat er echt veranderd moet worden en hoe dat mogelijk is… Zo krijg je vanzelf terug meer grip en controle over je eigen leven.

Koppels

Een relatie is niet zo vanzelfsprekend. Twee individuen, met elk een eigen geschiedenis, eigen ideeën , eigen opvattingen... engageren zich om samen te gaan leven. Dat dit onvermijdelijk af en toe conflicten met zich meebrengt staat als een paal boven water. Toch kunnen deze conflicten soms zo hevig zijn, dat een relatie (bijna) op springen staat. Bij relatietherapie vind ik het zeer belangrijk dat mensen voldoende kunnen stilstaan bij elkaars verhaal. Door naar de ander zijn verhaal, zijn geschiedenis, zijn toekomstdromen te kunnen luisteren en zelf ook het eigen verhaal te kunnen vertellen,kunnen mensen terug meer begrip opbrengen voor elkaar. Vanuit dit begrip en het elkaar beter verstaan worden conflicten al minder. Bovendien biedt dit ook de mogelijkheid om op een andere manier met elkaar te communiceren. Elkaars verhaal horen, elkaars pijn horen, weten wanneer je de ander gekwetst hebt en hierover kunnen praten… geven mogelijkheden om op een andere manier met je partner te spreken. Op die manier biedt relatietherapie een mogelijkheid om elkaar op een andere manier terug te leren kennen en van daaruit op een andere manier in de relatie te staan.